آکورد نرو محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد بابک جهانبخش رضا صادقی من و بارون
۹۴/۰۱/۲۵

[Em  –  D  –  C  –  Em] 2

Em           C              D             Bm         D              C    Em

توی قاب خیس این پنجره‌ ها … عکسی از جمعه‌ ی غمگین میبینم

Em            C          D             Bm         D             C      Em

چه سیاهه به تنش رختِ عزا … تو چشاش ابرای سنگین میبینم

Em       D            C                Em        D           C    Em

داره از ابر سیاه خون میچکه … جمعه‌ ها خون جای بارون میچکه

[Em  –  D  –  C  –  Em] 2  –  Am

Em                                 Am  –  E     Em                          Am

نفسم در نمیاد جمعه‌ ها سر نمیاد … کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد

داره از ابر سیاه …

[Em  –  D  –  C  –  Em] 2

Em          C           D            Bm              D            C      Em

عمر جمعه به هزار سال میرسه … جمعه‌ ها غم دیگه بیداد میکنه

Em          C            D     Bm               D                 C   Em

آدم از دست خودش خسته میشه … با لبای بسته فریاد میکنه

داره از ابر سیاه …

[Em  –  D  –  C  –  Em] 2  –  Am

Em                                  Am  –  E     Em                         Am

جمعه وقت رفتنه موسم دل‌ کندنه … خنجر از پشت میزنه اون که همراه منه

داره از ابر سیاه …