آکورد ناصر عبداللهي هواي حوا
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد ناصر عبداللهی منو ببخش
۹۴/۰۱/۲۵

G  D            Cm  D#          Gm     D         Cm D#            Gm

خسته ام از همه خسته از دنیا … آسمان بشنو از قلب من این صدا

D             G#        Gm            Cm  G Gm     D    G#       Gm          Cm

ای زندگی بیزار از توام ، بيزار از اين حالم … بیگانه ام با سیمای تو ، دیوانه ي دنیای تو

D                     G#         Gm                 Cm  G Gm       D       G#          Gm          Cm

در هم مشکن زنجیر مرا ، بهتر که شوم رسوا … رفتم که دگر با دست شما ، پنهان شوم از چشم دنیا

خسته ام از همه خسته از دنیا …