آکورد سفره ی بی ریا شهرام شکوهی
۹۴/۰۱/۲۴
آکورد دلبر رضایا تتلو
۹۴/۰۱/۲۴

Gm            B7   Gm               G#           Cm                           Gm

شنبه روز بدی بود روز بی‌حوصلگی … وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی

G                       D   Gm                 G#            Cm                   Gm

ظهر یکشنبه‌ ی من جدول نیمه‌ تموم … همه خونه‌ هاش سیاه روی خونه جغد شوم

Cm                                                                         G

صفحه‌ ی کهنه‌ ی یادداشتای من … گفت دوشنبه روز میلاد منه

A#                                             F        G#

اما شعر تو میگه که چشم من … تو نخ ابره که بارون بزنه

D7 Cm           D#  Dm          Cm       A#

آخ اگه بارون بزنه … آخ    اگه بارون بزنه

Gm           Cm                       Gm           Cm   Gm

غروب سه‌شنبه خاکستری بود … همه انگار نوک کوه رفته بودن

D                    Cm        Gm          Cm          Gm      Cm

به خودم هی زدم از اینجا برو … اما موش خورده شناسنامه‌ ی من

Gm                 B7  Gm          G#          Cm                                         Gm

عصر چهارشنبه‌ ی من هه عصر خوشبختی ما … فصل گندیدن من فصل جون سختی ما

                     D   Gm                G#          Cm                  Gm

روز پنجشنبه اومد مثل سقائک پیر … رو نوکش یه چیکه آب گفت به من بگیر، بگیر

[Gm  –  Dm  –  D#  –  Gm] 2

Gm

جمعه حرف تازه‌ ای برام نداشت … هر چی بود پیشتر از اینها گفته‌ بود