آکورد باراد آغوش
۹۴/۰۱/۲۴
آكورد آهنگ اینو میدونم كه میدونی امیر تتلو
۹۴/۰۱/۲۴

Cm                                     G                    Cm

پشت اين پنجره ها دل ميگيره … غم و غصه ي دلو  تو ميدوني

Cm                                                G                    Cm

وقتي از بخت خودم حرف ميزنم … چشام اشك بارون ميشه  تو ميدوني

Ab                                Bb                 Cm

عمريه غم تو دلم زندونيه … دل من زندون داره تو ميدوني

Ab                                         Bb                        Cm

هر چي بهش ميگم تو آزادي ديگه … ميگه من دوست دارم تو ميدوني

Ab                                  Bb                         Cm

ميخوام امشب با خودم شكوه كنم … شكوه هاي دلمو تو ميدوني

Ab                                              Bb                Cm

بگم اي خدا چرا بختم سياست … چرا بخت من سياست تو ميدوني

Cm       Ab       Bb                Fm             Bb   Cm

پنجره بسته ميشه شب ميرسه … چشام آروم نداره تو ميدوني

Cm              Ab     Bb              Fm          Bb    Cm

اگه امشب بگذره فردا ميشه … مگه فردا چي ميشه تو ميدوني