آکورد هوایی شدی محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد کی جای من اومد محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵

Ab      A#             Gm         Ab         A#               Gm

تو يه لحظه تو چشاي من نگاه كن … با صداي من در قلبتو وا كن

Cm       A#        Ab              A#      Cm                   Ab

كمي آرامشو حس كن تو ترانم … واسه تو يه دنيا حس عاشقانم

Ab       A#             Gm     Ab            A#             Gm

دلتو به اين صداي خسته بسپار … تو منو داري عزيزم منو اينبار

Cm     A#           Ab                A#     Cm                  Ab

من ميخونم تا تو آرامش بگيري … تو با من به سمت تنهايي نميري

Gm                 Ab            Gm                            Cm

دل تنهاتو به دست گله نسپار … تو منو داري عزيزم منو اينبار

Cm        A#           Ab               Gm                                    Cm

دوست دارم حس كني تو ترانه هامي … تنها نيستي تو مثله نفس باهامي

Ab         A#                Gm     Ab      A#           Gm

قلبتو رها بكن تو اين ترانه … فقط آرامشو حس كن عاشقانه

Cm       A#      Ab                  A#      Cm                         Ab

دوست دارم از اين صدا عشقو بگيري … حس كني رو بال ابرا داري ميري

Ab        A#            Gm     Ab       A#            Gm

بگو آرومي بگو غمي نداري … تو منو داري عزيزم منو داري

Cm     A#           Ab                A#     Cm                  Ab

من ميخونم تا تو آرامش بگيري … تو با من به سمت تنهايي نميري

Gm                 Ab            Gm                            Cm

دل تنهاتو به دست گله نسپار … تو منو داري عزيزم منو اينبار

Cm        A#           Ab               Gm                                    Cm

دوست دارم حس كني تو ترانه هامي … تنها نيستي تو مثله نفس باهامي