آکورد فريدون فروغي تنهايي
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد زانيار خسروي مهدي هيبتي خودتو بذار جاي من
۹۴/۰۱/۲۳

Bb          F                                 Eb                       Gm                          Bb
میگم بشین کنارم میگی حسی ندارم میگم آخه دیوونه جز تو هیشکیو ندارم
Bb             F                                 Eb                          Gm                            Bb
میگم واسه همیشه بمون میگی‌ نمیشه میگم آخه دیوونه بمونی با من چی‌ میشه
Bb       F                                 Eb                          Dm                           Bb
میگی‌ دوسم نداری میگی‌ منو نمیخوای میگی‌ حتی اگه بمیرمم پیشم نمیای
Bb              F                                   Eb                                Dm                        Bb
میگی حتی تحمل کردن من خیلی‌ سخته  میگی‌ منو فراموش کردی انگار ….. خیلی‌ وقته
Gm                                Bb
میگی بخندم روز تولدمه میگی صدتا آدم امشب حداقل دورمه
F                                                Eb
ولی نمیدونی جز تو چیزیو نمیخوامو آرزومه یه دفعه دیگه بغل كنمت
Gm                                       Bb
میرم شعمارو فوت كنم ولی دیگه اون نیست بیاد پیشم بشینه
F                                         Eb
ببینه بی اون چه غصه دارمو اشكو تو چشمای خیسم ببینه
Gm                                          Bb
باشه میرم ولی بدون روز تولدم بی تو مثل روز مرگمه واسم این دفعه
F                                       Eb
میرم كه بازم به تو فكر كنم حتی شده واسه آخرین دفعه
F                   Eb                Gm                            Bb
نه میگم نرو نه میگم بمون نه میگم که قدر خاطرتو بدون
Bb                               F              Eb                                Cm
نه میگم  برو هرجا که میخوای منم منتظر میشم تا روزی که بیای
Gm                                         Bb
نه جشنو مهمونی‌ نه کادو  نه طمع تلخ خاطرتو
F                                      Eb
نه حتی اشک اون چشاتو نمیخوام فقط میخوام كه بمونم با تو