آکورد آهنگ وقتی نیستی از محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد مازيار فلاحي دلِ تنها
۹۴/۰۱/۲۵

Gb                    Ebm
من برعکس همه پشت خنده هام غمه
Bb                    Abm
تو برعکس منی شادی و غمگین میزنی
Db                         Abm
ولی تو فوقش اخرش میگی کلاه رفته سرش
Bb                           Gb
باشه کلاه رفته سرم ولی تورو از رو میبرم
B                        Ebm
خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم
Ebm                        Bbm                              Db
چشمام دیگه تورو نبینه اره دوری و دوستی همینه
B                       Ebm
خاطرت هنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه
Bb                             Db
بهتره دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه
B                             Ebm
هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
Bbm                           Db
دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی
Abm                               B
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم
Bb                                   Gb
با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم
Gb                  Ebm
تو برعکس منی زیر حرفهات میزنی
Bbm                          Abm
من به موقعش یه کمی اره فوقش یه کمی
B                               Ebm
یه کمی کلاه رفته سرم وقتی بودی دور و برم
Bb                             Gb
یکمی کلاه رفته سرم ولی تورو از رو میبرم
B                   Ebm
تو انگار تو نبردی ببین چه گرد و خاکی کردی
Bbm                          Db
عشق تو عین درد اخ الهی برنگرده
Abm                           B
حسی بهم نداشتی روز و شب واسم نذاشتی
Bb                                          Gb
تو ظاهر عشق و دوستی ولی دروغ های زیر پوستی