دانلود ویدئو موزیک و نوازندگان مرتبط با آلات موسیقی ویدئو گیتار ویولن سنتور

۹۴/۰۱/۰۶

تکنوازی ویولن استاد دمان

تکنوازی ویولن استاد دمان
۹۴/۰۱/۰۶

دف نوازی در شهر ماردین ترکیه

۹۴/۰۱/۰۶

دف نوازی به مناسبت روز جهانی زن در ترکیه

دف نوازی به مناسبت روز جهانی زن در ترکیه