سازسنتر تولید کننده انواع دف – سنتور – تمپو و دایره با سابقه طولانی می باشد .

برند های تولیدی کارگاه سازسنتر

دف نغمه               سنتور نغمه              سنتور ایزدی                  دایره ( کاوال ) نغمه                 تمپو نغمه