آموزشگاه های موسیقی اراک

آموزشگاه های موسیقی اردبیل
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی قم
۹۴/۰۱/۱۱

اراک

لیست آموزشگاه های موسیقی اراک با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
مهاجرانی ، محمد صبا 1387 2246705 09189574509 مركزي ، اراك ، خيابان ملک ، خيابان جنت ، ابتدای بن بست مهدوی اراک www.***.com info@***.com
نهرمیانی ، حسن مهرآوا 1384 2220686- 2211490 مرکزی ، اراک ، خيابان امام…موسي صدر، خيابان دارايي ، کوچه الکه ، کوچه شهيد اخوان فرد ، پلاک 4457 ، کدپستي 3813784457 اراک www.***.com info@***.com
شفایی ، آرش بتهوون 1384 2249795 مركزي ، اراك ، خيابان شهيد رجايي ، خيابان دوازده متري ملک ، كوچه فجر ، تقاطع خيابان پيروزي اراک www.***.com info@***.com
متولی ، غلامعلی ايرانيان 1387 3258433 مرکزی ّ اراک ، ميدان شریعتی ، انتهای پاساژ قبادی ، طبقه همکف اراک www.***.com info@***.com
امینی…راد ، مهدی نوبانگ 1387 2247148 مرکزي ، اراک ، خيابان شهيد رجائي ، کوچه حکمت ، آموزشگاه موسيقی نوبانگ اراک www.***.com info@***.com