آموزشگاه های موسیقی الیگودرز

آموزشگاه های موسیقی آریا شهر
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی آمل
۹۴/۰۱/۱۱

الیگودرز

لیست آموزشگاه های موسیقی الیگودرز با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
درويشي  ، مجتبي گلبانگ 1385 0664 -2226565 لرستان ، اليگودرز ، ميدان امام…خميني ، خيابان طالقاني ، کوچه مسجد سرکمر ،  جنب داروخانه دکتر صرامي اليگودرز www.***.com info@***.com
سرلك ، بهرام آوا و نوا 1382 0662 -2229527 لرستان ،  اليگودرز ، ،خيابان پژمان بختياري ، كوچه بوستان 7 ،پلاك 167 اليگودرز www.***.com info@***.com