آموزشگاه های موسیقی ایلام

آموزشگاه های موسیقی آمل
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی بابل
۹۴/۰۱/۱۱

ایلام

لیست آموزشگاه های موسیقی ایلام با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
فرخ سرشتی ، امیر شباهنگ 1380 3347730 ایلام ، خیابان آیت…ا… حیدری ، جنب پایگاه شماره 13 ، پلاک 8 ایلام www.***.com info@***.com