آموزشگاه های موسیقی بناب

آموزشگاه های موسیقی بروجن
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی بندر انزلی
۹۴/۰۱/۱۱

بناب

لیست آموزشگاه های موسیقی بناب با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
اصغری ، حبیب ملک 1382 7220162 آذربایجان شرقی ، بناب خیابان  امام ، میدان شهریار بناب www.***.com info@***.com
نصیرزاده  ، علی…اشرف نصیرزاده 1386 2248085 آذربایجان شرقی ، بناب ، خیابان امام ، کوی بنفشه ، روبروی بازارصدف بناب www.***.com info@***.com