آموزشگاه های موسیقی بندر انزلی

آموزشگاه های موسیقی بناب
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی بندر خمیر
۹۴/۰۱/۱۱

بندر انزلی

لیست آموزشگاه های موسیقی بندر انزلی با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
پرقندان ، حسن حنانه _ 1814249624 گيلان ، بندر انزلی ، خيابان مطهری ، ابتداي كوچه آرسن بندر انزلی www.***.com info@***.com
سنگاچيني ، علي پارادايس _ 1814249735 گيلان ، بندر انزلي ، خيابان گلستان ، جنب بانك رفاه كارگران ، ساختمان برزو ، طبقه دوم بندر انزلي www.***.com info@***.com
نادر نژاد ، بهرام هنر اول _ 1814242893 گيلان ، بندر انزلي ، خيابان مفتح شمالي ، (ناصر خسرو) ،ابتداي کوچه شهيد مرتضي پور  کدپستي 4314784838 بندر انزلي www.***.com info@***.com