آموزشگاه های موسیقی بهشهر

آموزشگاه های موسیقی بندرعباس
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی دزفول
۹۴/۰۱/۱۱

بهشهر

لیست آموزشگاه های موسیقی بهشهر با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
مصطفي نژاد ، سيد عميد آريا _ 5223800 مازندران ، بهشهر ، خيابان امام ، نرسيده به بانك ملي مركزي ،ساختمان تيرگردان ، طبقه سوم بهشهر www.***.com info@***.com
نوروزي ، علي اكبر فرهنگی  صبا _ 0152 -5231226 مازندران ، جنب پارک ملت  ، کوچه سعيدي بهشهر www.***.com info@***.com