آموزشگاه های موسیقی خمینی شهر

آموزشگاه های موسیقی درچه
۹۴/۰۱/۱۲
آموزشگاه های موسیقی جیرفت
۹۴/۰۱/۱۲

خمینی شهر

لیست آموزشگاه های موسیقی خمینی شهر با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
حسنعلی شیرازی نغمه _ 3123229557 اصفهان، خمینی شهر، خ بوعلی، روبروی بیمه طبقه دوم خمینی شهر www.***.com info@***.com
احمدرضا خواه دهکده هنر _ 3123242086 اصفهان، خمینی شهرمیدان قدس بلوار جمهوری اسلامی روبروی آیت الله صهری خمینی شهر www.***.com info@***.com