آموزشگاه های موسیقی دامغان

آموزشگاه های موسیقی دزفول
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی خرم آباد
۹۴/۰۱/۱۱

دامغان

لیست آموزشگاه های موسیقی دامغان با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
امیر فخریان ، احمد مهرگان 1380 0232-5230023 سمنان ،دامغان ، بلوار جنوبی ، اول خیابان جنت غربی ، شماره 90 دامغان www.***.com info@***.com
صادقی نژاد ، ابوالفضل کیان 1382 5232075 سمنان ،دامغان ، خیابان شهید بهشتی ، روبروی پاساژ وحدت ، شماره 93 دامغان www.***.com info@***.com