آموزشگاه های موسیقی سقز

آموزشگاه های موسیقی سمنان
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی سراب
۹۴/۰۱/۱۱

سقز

لیست آموزشگاه های موسیقی سقز با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
طاهري ، علي هوره 1381 0874-3222126 سقز ، ميدان قدس ، كدپستي 6681653359 سقز www.***.com info@***.com
رضايي ، بهروز لاوژه موکریان 1384 0874-3238082 سقز ، چهارراه آزادگان ، جنب بانك ملي ، كدپستي 6681847555 سقز www.***.com info@***.com