آموزشگاه های موسیقی سمنان

آموزشگاه های موسیقی سیرجان
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی سقز
۹۴/۰۱/۱۱

سمنان

لیست آموزشگاه های موسیقی سمنان با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
حبیب خانی، داود شیدا _ 4445951 سمنان ، شهرک گلستان ، جنب دبیرستان سعادت ، پلاک 22 سمنان www.***.com info@***.com
ادیب ، حسن باربد 1382 4441331 سمنان ، شهرک گلستان ، میدان الغدیر ، خیابان یاس 6 ، پلاک 143 ، کد پستی 3519858953 سمنان www.***.com info@***.com
رحمانیان ، امیر صبا 1382 3337801 سمنان ، میدان ارگ ، کوچه شهید جمشید سید ، پلاک 4 سمنان www.***.com info@***.com
رضایی ، منوچهر مقام 1386 _ سمنان ، کوی تعاون ، خیابان شانزدهم ، اول غربی ، پلاک 3- 1 سمنان www.***.com info@***.com