آموزشگاه های موسیقی شاهرود

آموزشگاه های موسیقی شوش
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی شهرکرد
۹۴/۰۱/۱۱

شاهرود

لیست آموزشگاه های موسیقی شاهرود با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
حاجی محمدی ، غلامرضا سینا 1383 3333534 سمنان ، شاهرود ، خیابان امام ، روبروی سازمان انتقال خون ، پلاک  176 شاهرود www.***.com info@***.com
مدرسی ، بابک ارغنون 1384 2225901 سمنان ، شاهرود ، خیابان آزادی ، کوچه 21 ، پلاک 12 شاهرود www.***.com info@***.com