آموزشگاه های موسیقی شهرکرد

آموزشگاه های موسیقی شاهرود
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی سیرجان
۹۴/۰۱/۱۱

شهرکرد

لیست آموزشگاه های موسیقی شهرکرد با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
داودیان ، رحمت ا… نی داود 1379 0381 2224149 چهارمحال و بختیاری ،  شهرکرد ، خیابان سعدی ، کوچه 55 ، پلاک 28، کدپستی 8816849149 شهر کرد www.***.com info@***.com
خلیلی ، محمد حسین آوا 1378 2221974 چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، خیابان سعدی ، ما بین چهارراه فهیمی ، و سه راه سینما ، پلاک 534 ، طبقه دوم ، کدپستی 8816845631 شهر کرد www.***.com info@***.com
قدوسی ، مجتبی ادیب 1386 4235737 چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، بلوار مدرس ، پاساژ حائری ، طبقه 2 ، کدپستی 8871815994 شهر کرد www.***.com info@***.com