آموزشگاه های موسیقی قائم شهر

آموزشگاه های موسیقی قزوین
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی شیراز
۹۴/۰۱/۱۱

قائم شهر

لیست آموزشگاه های موسیقی قائم شهر با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
اماني ، حميد آوا 1382 2234775 مازندران ، قائم شهر، بين چهارراه جويبار و پاساژ هادي ، طبقه دوم ، جنب بانک ملي و اعتبارات صادرات قائم شهر www.***.com info@***.com
ابراهيمي ، مهدي حافظ 1380 2227837 مازندران ، قائم شهر، چهارراه فرهنگ ، روبروی كوچه سيدين ، جنب عكاسی خانلری قائم شهر www.***.com info@***.com
رمضاني ، قاسمعلي آواي مهر 1380 3281136 مازندران ، قائم شهر، خيابان ساری ، ياس 32 ، پلاك 62 ،  طبقه دوم قائم شهر www.***.com info@***.com
حيدري ، جلال…الدين ماهور 1379 2224748 مازندران ، قائم شهر، خيابان كوچك سرا ، کوچه نزهت ، آپارتمان سفيد ، طبقه دوم قائم شهر www.***.com info@***.com
محمدي ، موسي هم آواز 1378 _ مازندران ، قائم شهر، خيابان مدرس ، راه آهن ، بعد از بيمه ايران ، طبقه دوم قائم شهر www.***.com info@***.com
شريفي ، بهمنيار دستان _ 2229646 مازندران ، قائم شهر ، کوچه بامداد ، بن…بست پرديس قائم شهر www.***.com info@***.com