آموزشگاه های موسیقی مهاباد

آموزشگاه های موسیقی یزد
۹۴/۰۱/۱۰

آموزشگاه موسیقی

لیست آموزشگاه های موسیقی مهاباد با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
مینائی ، جعفر صبا _ 2225650 آذربایجان غربی ،مهاباد ، خیابان  جمهوری اسلامی ، جنب بانک ملت مهاباد www.***.com info@***.com
فقیه زاده ، کاوه وفایی _ 2227705 آذربایجان غربی ،مهاباد ، خیابان سید نظام ، خیابان افشار ، روبروی مخابرات بعثت مهاباد www.***.com info@***.com