آموزشگاه های موسیقی مهرشهر

آموزشگاه های موسیقی مشهد
۹۴/۰۱/۱۰
آموزشگاه های موسیقی میانه
۹۴/۰۱/۱۰

مهرشهرکرج

لیست آموزشگاه های موسیقی مهرشهر با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button

نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تاسیس تلفن تماس آموزشگاه آدرس آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
اردوان ، یدالله آوای برتر 1385 3303259 کرج ، مهرشهر ، بلوار ارم ، ابتدای خیابان افشار ، پلاک 12 ، کدپستی 3186653145 مهرشهر www.***.com info@***.com
اشرفی ، محمدعلی فاخته 1380 33308813 مهرشهر کرج؛ ابتدای بلوار ارم، بلوک اول آجر سه‌سانتی، پلاک 22 ـ کدپستی 3186657991 مهرشهر www.***.com info@***.com