آموزشگاه های موسیقی کاشان

آموزشگاه های موسیقی کرج
۹۴/۰۱/۱۱
آموزشگاه های موسیقی کرمان
۹۴/۰۱/۱۱

کاشان

لیست آموزشگاه های موسیقی کاشان با مشخصات کامل

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

[livicon name=”info” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”400″ iteration=”1″] اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق [livicon name=”bell” htmltag=”i” size=”24″ color=”#555555″ hovercolor=”#000000″ animate=”true” loop=”false” eventtype=”hover” onparent=”true” duration=”200″ iteration=”3″] فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

Button
 نام مدیر مسئول نام آموزشگاه سال تأسیس شماره تلفن نشانی کامل آموزشگاه شهر وب سایت پست الکترونیکی
شهمیری ، امین السادات عشاق _ 3614455655 کاشان، چهارراه آیت الله کاشانی، روبروی مجتمع ملت، کوچه مازوجی کاشان _ _