گیتار الکتریک IBANEZ GRG 250 M BMD Electric Guitar