حیدر کاکی مقامات تنبور را در تالار رودکی اجرا می‌کند

حیدر کاکی مقامات تنبور را در تالار رودکی اجرا می‌کند

کنسرت تنبور نوازی حیدرکاکی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه در تالار رودکی از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

این کنسرت به صورت بداهه نوازی و براساس موسیقی تنبور و مقام‌های کهن آن در دو بخش برگزار می‌شود.

بخش اول قطعاتی بر اساس مقام‌های «شاخوشینی»، «هی گیان»، «حقن حقن» و «داودنه کوره» اجرا م‌یشوند که این قطعات به شرح زیر هستند:

۱-پریزاده که دارای ریتم ٧ضربی ودر فضای مقام شاخوشینی وچهارگاه است.

٢-مقام ش اخوشینی که در اینجا بدون کلام اجرا میشود ودر ادامه قطعه ٧ضربی برگرفته از این مقام اجرا میشود.

٣-قطعه پریشان یار که در فضای چهارگاه و مقامهای یاد شده اجرا میشود.

۴-نوای کهن که براساس مقام های تنه میری و خاص بژنه و انتقال این مقامها به فواصل وپرده های چهارگاه و شاخوشینی اجرا میشود.

۵- قطعه وهارکه دارای وزن ۵ضربی وبر اساس مقام حقن حقن اجرا میشود.

۶-نوای تنبور که حالات و فضای جدیدی با استفاده از نتهای پایین دسته تنبور حاصل میشود.

٧-یادیارکه براساس دو ملودی فولکلور کرمانشاهی وبرای اولین بار در فضای مقام چهارگاه وشاخوشینی اجرا میشوند.

٨-آواز عشق دارای ریتم نه ضربی لنگ است که از بتن مقامهای تنبور استخراج شده است.

٩-وصل یار نیز در فضای مقام شاخوشینی و چهارگاه است ودارای ریتم ۶ضربی که درانتها تبدیل به دو ضربی میشود.

در بخش دوم کنسرت که باز بر اساس بداهه نوازی در مقامهای تنبور است ابتدا مقام ساروخانی و اجرای قطعه ده ضربی که براساس همین مقام و اشاره ای به مقام سحری است شروع میشود ودر ادامه بداهه نوازی درمقام قطار و سحری اجرامیشود سپس قطعه دوضربی براساس سحری وحالتهایی از شور اجرا خواهد شد وقطعه های گردون و بیداد وبیکران وخان امیری که از قطعات قدیمی تر هستند اجرا میشود. در این کنسرت همایون کاکی بانوازندگی تنبک و کوزه پدرش را همراهی میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *