درباره سازسنتر

شعبه تهران سازسنتر

آدرس تهران:

خیابان حافظ - خیابان غزالی - خیابان پارس - نبش بمبست صادق - پلاک6 - واحد4

دفتر مرکزی:

بخش ویولن و سازهای سنتی:
02166765842
بخش گیتار و تجهیزات صوتی:
02166764678
بخش پیانو و کیبورد:
02166765869

شعبه تبریز سازسنتر

آدرس تبریز:

تبریز - خیابان ارتش - خیابان باغ شمال - نرسیده به دبیرستان اطهران -ساختمان هیلا

فروشگاه:

بخش فروش:
04135548606-9
بخش کوبه ای:
04135578329